Skip LoginSkip Online Users
***ประกาศ***
ขณะนี้ทาง admin ได้ปรับปรุงระบบเรียบร้อยแล้ว

news ขณะนี้ข้อสอบของปี 2559 ได้เปิดให้เข้าทำการทดสอบแล้วนะคะ
จำนวน 7 รายวิชา
นักศึกษา สามารถทำการล็อกอินและเข้าทำการทดสอบได้เลย


หากพบปัญหาหรือต้องการสอบถาม ติดต่อ admin ได้ที่
Line id : imruksa

โทร. 089- 785- 0989 คุณจินตนา


นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แต่ละสถาบันที่จัดส่งรายชื่อมาแล้ว
สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้แล้วนะคะ
โดย Username คือ รหัสประจำตัว นศ , Password คือ รหัสประจำตัว นศ

  • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีnew
  • มหาวิทยาลัยชินวัตรnew
  • มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
  • มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น บุรีรัมย์
  • มหาวิทยาลัยสยาม
  • มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
  • วิทยาลัยเชียงราย
  • มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น วัชรพล
  • มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิค
  • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • มหาวิทยาลัยพายัพ
  • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (abac)
  • มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  • วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
  • มหาวิทยาลัยรังสิต
  • มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี
  • มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  • มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น กาญจนบุรี
  • วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
new Update รายชื่อสถาบัน ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

Course categories